Ao dai – Traditional Dress of Vietnam (Áo dài-Trang phục truyền thống Việt Nam)

Ao dai is traditional dress of Vietnamese people. It’s contain the soul and charm of our country.

Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam. Nó chứa đựng tâm hồn và nét duyên dáng của đất nước chúng tôi.

From the kid

To the old

From the student

To the teacher

From the People

To the President

From the Vietnamese

To the foreigner

Ao dai is everywhere and worn by everyone. How about you?

Áo dài xuất hiện ở mọi nơi và mặc bởi mọi người. Còn bạn?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s