Ha Long Bay – Sky,water,stone (Vịnh Hạ Long – Trời,nước,đá)

Ha Long Bay is one of the most bays in the world. It was recognized as a World Heritage twice by UNESCO. It’s very wasteful if you come to Vietnam without visiting it. Now, don’t forget to vote for it at http://www.new7wonders.com

Hạ Long là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Vịnh được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thế giới. Thật quá lãng phí nếu bạn đến Việt Nam không tham quan vịnh.Còn bây giờ, dừng quên bình chọn cho vịnh tại http://www.new7wonders.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s