What is it? (Con gì thế nhỉ?)

Wow! Do you think it’s a dinosaur? That’s not. It’s a Komodo Dragon, a kind of ancient animal. Komodo Dragons only live in Indonesia. Here, there’s a national park which was named after them – Komodo National Park.

Ôi chao! Bạn có nghĩ nó là một con khủng long không? Không đâu. Nó là rồng Komodo đấy, một loài động vật cổ. Chúng chỉ có mặt tại Indonesia thôi. và tại đây có hẳn một vườn quốc gia gọi là Vườn quốc gia Komodo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s