World Cup 2022 – Qatar

The World Cup 2022 will take place in Qatar and there are many special things in this tournament. First, it maybe occurs in winter (January 2022) because in the summer ,the temperature can reach 50 degrees Celcius. The second, Qatar will be the smallest country (about area) to host World Cup. And the last one, World Cup is first held in an Arabic country. Qatar will a pride of Asia.

World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar và có nhiều điều đặc biệt trong giải đấu này. Đầu tiên, giải đấu sẽ diễn ra vào mùa đông (tháng 1 năm 2022) vì vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C. Thứ hai, Qatar sẽ trở thành quốc gia có diện tích nhỏ nhất đăng cai một kì World Cup. Và cuối cùng, World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở một đất nước Ả-rập. Qatar sẽ là một niềm tự hào của châu Á.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s