Hue style beef noodle (Bún bò Huế)

Hue is famous for not only Historical Structures, the purple ao dai but also food. Hue Style Beef Noodle is a dish which is always liked best. The taste of it is very featured, very Hue. Eat it one time, you’ll never forget.

Huế kho6ng chỉ nổi tiếng về những công trình có giá trị lịch sử mà còn nổi tiếng về ẩm thực. Bún bò Huế là món ăn luôn được ưa thích nhất. Hương vị của nó rất đặc trưng, rất Huế. Thưởng thức một lần, bạn sẽ không thể nào quên được.

Advertisements

One comment on “Hue style beef noodle (Bún bò Huế)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s