Badshahi Mosque (Đền Hồi giáo Badshahi)

“Bound by common belief, Muslims celebrate the end of Ramadan at Lahore’s Badshahi Mosque. Born when Britain partitioned India in 1947, Pakistan gave Muslims a homeland and haven apart from Hindus. ‘We are different beings,’ said Mohammed Ali Jinnah, Pakistan’s founding father. ‘Our names, our clothes, our foods. … We challenge each other at every point of the compass.'”

“Ràng buộc bởi niềm tin phổ biến, người Hồi giáo kỷ niệm kết thúc tháng Ramadan ở đền Badshahi, Lahore. Ra đời khi người Anh phân chia Ấn Độ năm 1947, Pakistan đã cho người Hồi giáo một quê hương và nơi trú ẩn ngoài người Ấn giáo. Ông Mohammed Ali Jinnah, người cha sáng lập của Pakistan, nói: “Chúng ta là những sinh vật khác nhau,”  . “Tên của chúng tôi, quần áo của chúng tôi, thực phẩm của chúng tôi. … Chúng tôi thách thức nhau ở mỗi điểm của la bàn. ‘”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s