Tet Saigon (Tết Sài Gòn)

Welcome to my city – Ho Chi Minh City or Saigon. Musician Xuan Hong used to write that: “The spring in Ho Chi Minh City is the best one in our country”. Now, we check  if  it is exact.

Chào mừng đến với thành phố của tôi – Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn. Nhạc sĩ Xuân Hồng đã từng viết rằng: “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình”. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem liệu  có đúng không nhé.

City Center

Firework at Phu My Bridge

Ông đồ

Water melons

Fireworks at Nha Rong Harbor

Advertisements

2 comments on “Tet Saigon (Tết Sài Gòn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s