The plate of five fruits (Mâm ngũ quả)

There is always a plate filled with five types of fruits sitting on the ancestor’s altar in every Vietnamese home during the New Year. The fruits are colorful and meaningful. They make New Year more lively and sacred. In Asian mythology, the world is made of five basic elements: metal, wood, water, fire and earth. The plate of fruits on the family altar at New Year is one of several ways to represent this concept.The plate in Southern Vietnam usually has custard apple, coconut, papaya, mango and figs with the meaning “Just enough to spend”

Luôn có một mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên trong mọi gia đình Việt Nam vào năm mới. Các loại trái cây có màu sắc và ý nghĩa riêng. Chúng làm cho năm mới thêm sinh động và thiêng liêng. Theo thần thoại châu Á, thế giới được hình thành từ năm yếu tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mâm trái cây trên bàn thờ gia đình vào năm mới là một trong nhiều cách  đại diện cho khái niệm này.Mâm ngũ quả ở miền nam Việt Nam thường có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung với ý nghĩa “Cầu vửa đủ xài”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s