Vigeland Sculpture Park in Oslo,Norway (Công viên điêu khắc Vigeland ở Oslo,Na Uy)

I’m sure when coming to this park the first word you say is “Impressive”. All of the statues in it are naked and there aren’t many parks like this in the world.

Tôi chắc rằng khi đến công viên này, từ đầu tiên mà bạn thốt lên là “Ấn tượng”. Tất cả các bức tượng trong công viên đều khỏa thân và không có nhiều công viên như thế này trên thế giới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s