Statue of Christ Redeemer in Brazil – (Tượng Chúa cứu thế ở Brazil)

This statue of Jesus stands some 38 meters tall, atop the Corcovado mountain overlooking Rio de Janeiro. Designed by Brazilian Heitor da Silva Costa and created by French sculptor Paul Landowski, it is one of the world’s best-known monuments. The statue took five years to construct and was inaugurated on October 12, 1931. It has become a symbol of the city and of the warmth of the Brazilian people, who receive visitors with open arms.

Tượng Chúa cao khoảng 38 mét, trên đỉnh núi Corcovado nhìn ra Rio de Janeiro. Tượng được thiết kế bởi  Heitor da Silva Costa người Brazil và được dựng nên bởi nhà điêu khắc người Pháp Paul Landowski, nó là một trong những tượng đài nổi tiếng nhất của thế giới. Bức tượng mất năm năm để xây dựng và được khánh thành vào ngày 12 Tháng 10 năm 1931. Nó đã trở thành một biểu tượng của thành phố và của sự ấm áp của những người Brazil đón chào được du khách với vòng tay rộng mở.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s