Ziggurat of Ur – Iraq

On the outskirts of Camp Adder, a logistics base in southern Iraq, is the Ziggurat of Ur, an ancient temple that is more than 4,000 years old. Built by the Sumerians in honor of their moon god, the rectangular temple towers over the flat Iraqi desert and can be seen for miles.

Ở vùng ngoại ô Camp Adder, một căn cứ hậu cần ở miền nam Iraq, là Ziggurat của vùng Ur, một ngôi đền cổ hơn 4000 tuổi. Được xây dựng bởi người Sumer nhằm thể hiện sự tôn kính của họ đối với Thần Mặt Trăng, những đền tháp hình chữ nhật trải dài trên sa mạc Iraq và có thể trông thấy từ nhiều dặm .

This structure is called Ziggurat of Ur

Advertisements
By Dang Nguyen Posted in Asia Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s