Vietnam vs China

When I was a child, I used to love China so much. I thought Vietnam and China were good brothers. But now, China is doing anything even breaking that good relationship to enrich itself. I’m very disappointed about the actions of China these days. Its boats violated Vietnam Sea, cut cables, damaged Vietnam’s ships and many innocent fishermen. Before, it wanted Vietnam’s islands and now it wants not only the islands but also the sea. Such actions are deliberate and obviously violated Vietnam’s sovereignty. Unacceptable!

Khi tôi còn bé, tôi thích Trung Quốc (TQ) lắm. Tôi từng nghĩ rằng Việt Nam (VN) và TQ là anh em tốt của nhau. Thế nhưng bây giờ, TQ đang làm bất cứ thứ gì thậm chí là phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp đó để làm giàu. Tôi rất thất vọng về những hành động gần đây của TQ. Tàu TQ đã xâm phạm vùng biển VN, cắt dây cáp, đánh phá tàu và những ngư dân vô tội của VN. trước đây, TQ muốn hai quần đảo của VN còn bây giờ TQ muốn cả đảo lẫn biển. Những hành động này là có chủ ý và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền VN. Không thể chấp nhận được!

Demonstration

Stop it!

Peace and Respect for Vietnam

Over all, Vietnamese people understand the hurt of war and the value of peace. Many and many people sacrificed for the freedom and sovereignty of motherland. So, the next generations are on the mission to save them. I love Chinese people except the ones who want to invade Vietnam.

Hơn hết, người dân VN thấu hiểu nỗi đau của chiến tranh và giá trụ của hòa bình. biết bao người đã hi sinh vì tự do, chủ quyền của Tổ Quốc. Vì vậy, Những thế hệ tiếp sau có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ấy. Tôi yêu người TQ ngoai trừ những kẻ muốn xâm lược VN.

Advertisements

2 comments on “Vietnam vs China

  1. as a London based affiliate of China’s foreign policy think tank ‘NTS-PD’, who have some friends work for China’s State Council, ,,
    I arrogantly believe the ongoing dispute between China and Vietnam has little to do with territorial matters or oil,
    but in fact, it reflects the internal battle between senior figures of China’s PLA (People’s Liberation Army) and ‘Prince Crown Party’ (a powerful faction within China’s ruling Communist Party, which will eventually come to power by 2012)
    trust me, as soon as current Chinese leadership retire after 2012, when ‘Prince Crown Party’ become China’s new rulers, the Viet-Chinese dispute will gradually cool down, temporarily if not permanently

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s