Tension in South China Sea (Căng thẳng trên Biển Đông)

These days, the tension in South China Sea is becoming higher and higher and the reason is China. Some Chinese newspaper talked bad about their neighbor – Vietnam. Such an unacceptable action! They theirselves broke the 20-years-traditional-relationship between two countries, which was not easy to build. Chinese Speech (Peace) differs to their action (Violence).

There’s no basic in law for the China’s Cow’s tongue map (the red line) and that map is also not recognized by the Public World. It is one of the main reasons leading to the tension.

Gần đây, căng thẳng trên Biển Đông đang gia tăng và nguyên nhân là Trung Quốc (TQ). Một vài tờ báo TQ đã nói xấu người láng giềng của họ – Việt Nam. Một hành đọng khó mà chấp nhận được. Chính họ đã phá vỡ mối quan hệ truyền thống 20 năm giữa hai nước, một mối quan hệ mà không dễ gì xây nên được. Phát biểu của TQ (Hòa Bình) khác hẳn với hành động của họ (Bạo Lực).

Không có cơ sở pháp lý nào cho bản đồ Đường lưỡi bò của TQ (đường màu đỏ) và bản đồ này cũng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s