K2-Pakistan

K2 is the second-highest Peak in the world. It’s about 8611m (28251 ft) above sea level. It’s a part of Karakoram segment of the Himalayan range. Though it’s not the highest peak but it’s a real challenge for the climbers.

You might also like: Fanipan Mount

K2 là đỉnh núi cao thứ hai thế giới với độ cao khoảng 8611m trên mực nước biển. K2 là một phần của rặng Karakoram thuộc dãy Himalaya. Mặc dù đây không phải là đỉnh núi cao nhất thế giới nhưng nó cũng là một thách thức thực sự với các nhà leo núi.

It's more difficult to conquer K2 than Everest

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s