Rushmore Mt. (Núi Rushmore)

Wow oh wow!!! Do u notice these faces? These are the ones of 4 USA President:  George Washington (1st President), Thomas Jefferson (3rd), Abraham Lincoln (16th) and Theodore Roosevelt (26th).

Chu choa! Bạn có nhận ra những khuôn mặt này không? Đây chính là khuôn mặt của bốn vị Tổng Thống Mỹ: George Washington (Vị Tổng Thống đầu tiên), Thomas Jefferson (thứ 3), Abraham Lincoln (thứ 16) và Theodore Roosevelt (thứ 26).

No comment

 

Advertisements

Angel Falls – Venezuela

Angel Falls is the highest waterfall in the world, at 1,002 m, and is located in the Canaima National Park in Bolivar State, along Venezuela’s border with Brazil.

Thác Angel là thác nước cao nhất thế giới, với độ cao 1002m, và nằm trong Vườn Quốc Gia Canaima thuộc bang Bolivar, dọc theo đường biên giới của Venezuela với Brazil.

Atacama Desert – The driest place on the Earth (Hoang mạc Atacama – Nơi khô hạn nhất trên Trái Đất)

Many times this area will go without rainfall at all for years. Some places in the Atacama Desert have not had rainfall for over 400 years. The Atacama Desert is found along the coast of Chile, South America, right next to the Pacific Ocean – the biggest body of water in the world.

Atacama Map

The strange-shaped rocks.

It's the driest place on the Earth.

Statue of Christ Redeemer in Brazil – (Tượng Chúa cứu thế ở Brazil)

This statue of Jesus stands some 38 meters tall, atop the Corcovado mountain overlooking Rio de Janeiro. Designed by Brazilian Heitor da Silva Costa and created by French sculptor Paul Landowski, it is one of the world’s best-known monuments. The statue took five years to construct and was inaugurated on October 12, 1931. It has become a symbol of the city and of the warmth of the Brazilian people, who receive visitors with open arms.

Tượng Chúa cao khoảng 38 mét, trên đỉnh núi Corcovado nhìn ra Rio de Janeiro. Tượng được thiết kế bởi  Heitor da Silva Costa người Brazil và được dựng nên bởi nhà điêu khắc người Pháp Paul Landowski, nó là một trong những tượng đài nổi tiếng nhất của thế giới. Bức tượng mất năm năm để xây dựng và được khánh thành vào ngày 12 Tháng 10 năm 1931. Nó đã trở thành một biểu tượng của thành phố và của sự ấm áp của những người Brazil đón chào được du khách với vòng tay rộng mở.

Machu Picchu – Peru

More than you imagine. “The lost city of the Incas”

Hơn cả bạn tưởng tượng. “Thành phố đã mất của người Inca”

By Dang Nguyen Posted in America