Koala

So cute! I wonder why Australia has many kinds of animals which no countries have? Koala is an example.

You might also like: Komodo Dragon

Dễ thương quá đi mất. Tôi tự hỏi tại sao nước Úc có nhửng loài động vật mà bất kì quốc gia nào cũng không có được? Gấu túi Koala là một ví dụ.

"Hello! I'm Koala"

Advertisements