Blue Heaven Maldives (Thiên đường xanh Maldives)

Maldives is the heaven of the sea. It’s one of natural wonders of this planet and only two of you are in this heaven. The blue of sea will make your love hopeful and last forever.

Maldives là thiên đường của biển. Đây là một trong những kì quan thiên nhiên của hành tinh này và chỉ có hai bạn ở cái thiên đường ấy. Màu xanh của biển sẽ làm cho tình yêu của hai bạn thêm hi vọng và kéo dài mãi mãi.

Is it a flower in the middle of the sea?

Sweet honeymoon with the blue space - the space of hope

A restaurant under the sea. What would happen if the glass was broken? Just god knows it.

Advertisements

Phan Thiet,Vietnam (Phan Thiết,Việt Nam)

Known as Capital of resorts, Phan Thiet always attracks tourists with its own beauty – Sun,Sand,Wind,Wave. It will be unforgettable valentine if you enjoy here.

Được biết đến như Thủ đô của nhửng Resort, Phan Thiết luôn thu hút du khách bằng vẻ đẹp của riêng mình – Nắng,Cát,Gió,Sóng. Sẽ là một ngày Lễ tình yêu khó quên nếu bạn chọn tận hưởng ở nơi đây.

Cox’s Bazaar – Bangladesh

Cox’s Bazaar is known for its wide sandy beach which is claimed to be the world’s longest natural sandy sea beach. It is an unbroken 125 km sandy sea beach with a gentle slop. It is a good place for sea bathing.