The most beautiful bridges in Vietnam

Can Tho Bridge - Can Tho Province

Thuan Phuoc Bridge - Da Nang City

Bai Chay Bridge - Quang Ninh Province

Trang Tien Bridge - Hue Citadel

Phu My Bridge - Ho Chi Minh City

Advertisements

Tet Saigon (Tết Sài Gòn)

Welcome to my city – Ho Chi Minh City or Saigon. Musician Xuan Hong used to write that: “The spring in Ho Chi Minh City is the best one in our country”. Now, we check  if  it is exact.

Chào mừng đến với thành phố của tôi – Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn. Nhạc sĩ Xuân Hồng đã từng viết rằng: “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình”. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem liệu  có đúng không nhé.

City Center

Firework at Phu My Bridge

Ông đồ

Water melons

Fireworks at Nha Rong Harbor

Long Bien – Hanoi

It was built by French (1899-1902). Nowaday , it’s a pride of Hanoi people.

Cầu được người Pháp xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1992. Ngày nay, cây cầu đã trở thành niềm tự hào của người Hà Nội.

Can Tho Bridge (Cầu Cần Thơ)

Can Tho Bridge is one of the longest and modernest bridges in Vietnam. At night, it looks like the rockets preparing to up and up to the sky.

Cầu Cần Thơ là một trong những cây cầu dài và hiện đại nhất Việt Nam. Vào buổi tối, cây cầu trông như hai hỏa tiễn chuẩn bị bay lên bầu trời.