Miss Vietnam 2010 (Hoa hậu Việt Nam 2010)

Nguyen Ngoc Kieu Khanh, who was born in 1991 in Germany and is of Vietnamese descent, represented Vietnam to attend Miss World 2010. She looks so great in “ao tu than”, a kind of traditional Vietnamese clothing.

Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, sinh năm 1991 tại Đức và là người gốc Việt, đã đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2010. Cô trông thật tuyệt trong tà áo tứ thân, một loại trang phục truyền thống Việt.