Vietnamese Mickey-mouse Plant (Cây Mai)

What a lovely name! This kind of plant is very popular in the Southern region of Vietnam on Tết occasion. It’s the symbol luckiness and richness.

Một cái tên thật quá dễ thương! Loại cây này rất phổ biến ở miền Nam của Việt Nam vào dịp tết. Cây mai là biểu tượng củ sự may mắn và giàu có.

Advertisements