Suoi Tien Theme Park – Magical Land in Vietnam

It’s just as colorful as Disneyland, only instead of characters like Donald, Mickey Mouse or Goofy, Suoi Tien has the Dragon, Phoenix, Tortoise and Unicorn.

Fairyland Gate

Hung King Temple

Trung Sisters Square

Great Palaced Lake

Secret Switches Forest

Phoenix Palace

Great Wheel

Golden Unicorn Mountain

Huge Buddha Statue

Long Hoa Thien Bao

Fruits Parade

Tien Dong Beach

You may also like: Dai Nam Park 

Advertisements

The plate of five fruits (Mâm ngũ quả)

There is always a plate filled with five types of fruits sitting on the ancestor’s altar in every Vietnamese home during the New Year. The fruits are colorful and meaningful. They make New Year more lively and sacred. In Asian mythology, the world is made of five basic elements: metal, wood, water, fire and earth. The plate of fruits on the family altar at New Year is one of several ways to represent this concept.The plate in Southern Vietnam usually has custard apple, coconut, papaya, mango and figs with the meaning “Just enough to spend”

Luôn có một mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên trong mọi gia đình Việt Nam vào năm mới. Các loại trái cây có màu sắc và ý nghĩa riêng. Chúng làm cho năm mới thêm sinh động và thiêng liêng. Theo thần thoại châu Á, thế giới được hình thành từ năm yếu tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mâm trái cây trên bàn thờ gia đình vào năm mới là một trong nhiều cách  đại diện cho khái niệm này.Mâm ngũ quả ở miền nam Việt Nam thường có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung với ý nghĩa “Cầu vửa đủ xài”.

Dragons made of Fruits

Vietnam is a tropical country, so there are many kind of fruits here such as: mango, durian,  papaya,  …

Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới nên có rất nhiều loại trái cây phong phú như: xoài, sầu riêng, đu đủ, …