The Provisional New 7 Wonders of Nature

Amazon - The largest tropical rainforest on the Earth.

Halong Bay - This wonder was twice recognised as World Heritage by UNESCO.

Iguazu Falls - One of the world's largest falls

Jeju Island - The first landscape receives the UNESCO Triple Crowns in Nature and Science. It's also the biggest volcanic island in Korea

Komodo National Park - This one was founded to protect Komodo Dragon, which is a kind of ancient animal and just found in Indonesia.

Puerto Princesa Underground - It's reputed to be the world's largest underground river.

Table Mountain - It's a South African icon.

 

Advertisements

Ha Long Islets (Những hòn ở Hạ Long)

Today, we have a short trip to Halong to see why it’s one of the most wonderful bays in the world.Each islet has its featuring shape and people named it after their imagination.

Hôm nay, chúng ta có một chuyến đi ngắn đến Hạ Long để xem vì sao nơi này là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Mỗi hòn đầu có một hình dáng đặc trưng và người ta đã đặt tên cho nó theo trí tưởng tượng của họ.

Here is Male-Female Islet. (Đây là hòn trống mái.)

The next is Head Islet. (Tiếp theo là hòn Đầu Người)

Look! This is Swan Islet. (Nhìn này! Đâu là hòn Thiên Nga)

The Toad Islet (Hòn con cóc)

The Finger Islet (Hòn Ngón Tay)

The Rocky Dog Islet (Hòn Chó Đá)

The Saddle Islet (Hòn Yên Ngựa)

WoW! It’s amazing trip.One day, we’ll be back to Ha Long. Bye – See you again!

Ôi! Chuyến đi thật tuyệt. Một ngày nào đó. Chúng ta sẽ trở lại Hạ Long. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

Ha Long Bay – Sky,water,stone (Vịnh Hạ Long – Trời,nước,đá)

Ha Long Bay is one of the most bays in the world. It was recognized as a World Heritage twice by UNESCO. It’s very wasteful if you come to Vietnam without visiting it. Now, don’t forget to vote for it at http://www.new7wonders.com

Hạ Long là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Vịnh được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thế giới. Thật quá lãng phí nếu bạn đến Việt Nam không tham quan vịnh.Còn bây giờ, dừng quên bình chọn cho vịnh tại http://www.new7wonders.com

Ha Long Bay (Vịnh Hạ Long)

Ha Long Bay (Descending Dragon Bay) is one of the most beautiful bays in the world. It’s being voted to become a new natural wonder. Don’t forget to vote for Ha Long Bay of Vietnam.

Vịnh Hạ Long là một trong những vịnh biển đẹp nhất trên thế giới. Vịnh đang được bầu chọn để trở thành kì quan thiên nhiên thế giới. Đừng quên bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long của Việt Nam nhé.