Long Bien – Hanoi

It was built by French (1899-1902). Nowaday , it’s a pride of Hanoi people.

Cầu được người Pháp xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1992. Ngày nay, cây cầu đã trở thành niềm tự hào của người Hà Nội.

Advertisements

Hanoi 1000 years (Hà Nội ngàn năm tuổi)

Hanoi is the capital of Vietnam. It’ll be 1000 years on 10th October (10/10/1910-10/10/2010). Hope you will come to enjoy it. The Hoan Kiem Lake (The lake of Returned Sword) is the place you can’t miss when go to Hanoi because it’s the soul of this capital.

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Thủ đô sẽ tròn 1000 tuổi vào ngày 10 tháng 10 (10/10/1910-10/10/2010). Hi vọng các bạn sẽ đến và chia vui. Hồ Hoàn Kiếm là một nơi không thể bỏ qua khi bạn đến Hà Nội vì nó chính là linh hồn của thủ đô.