Chocolate Hills (Những ngọn đồi Sô-cô-la)

Today. we go to Bohol, Philippines and visit Chocolate Hills, which are one of the World Heritages. There are 1,776 hills spread over an area of more than 50 square kilometers and they’re covered in green grass. They’re a famous tourist attraction of Bohol.

Hôm nay, chúng ta sẽ đến Bohol, Phi-líp-pin và tham quan Những ngọn đồi sô-cô-la, một trong những Di sản của thế giới. Có hơn 1776 ngọn đồi được cỏ xanh bao phủ và trải dài trong một khu vực rộng đến 50 ki-lô-mét vuông. Đây là một địa điểm du lịch  nổi tiếng của Bohol.

Advertisements