Saigon Center (Ho Chi Minh City Center) – Vietnam

Founded in 1698, Saigon is a very young city. It was renamed in 1976 and known as Ho Chi Minh City. It overcame the war history to become a modern city like you see today. It’s the largest city in Vietnam and I’m proud of being a part of it. I can’t wait more to introduce my city to all of you. Let’s go!

Ra đời vào năm 1698, Sài Gòn là một thành phố trẻ. Năm 1976, Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã vượt qua lịch sử chiến tranh để trở thành một thành phố hiện đại như các bạn đang thấy ngày hôm nay. Sài Gòn giờ đây là thành phố lớn nhất Việt Nam và tôi tự hào là một phần của nơi này. Tôi không thể đợi lâu hơn để giới thiệu thành phố của mình đến các bạn. Chúng ta lên đường thôi!

Slowly and slowly, we go around the city by this cyclo.

Đức Bà Church is always attractive to the tourists

This tank was used in war and now it's located in Reunification Palace

This magnificent structure is Saigon Post Office.

How is the sunset here? No comment!

 

This is City Hall. That statue is about Ho Chi Minh President and a kid

Let's enjoy some music at Sagon Opera House.

What a nice trip in Saigon Center! It's too late. Now is the time for sleeping. Relax yourself in Caravelle Hotel. Good night. See you soon.

Advertisements

U.A.E

The United Arab Emirates (abbreviated U.A.E) is an impressive country. I’m very interesting in the unbelievable structures here and Burj Al Arab Hotel, which is the only 7 stars one in the world, is one of them.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (viết tắt là U.A.E) là một quốc gia ấn tượng. Tôi rất thích thú với những công trình không thể tin được và Khách sạn Burj Al Arab, khác sạn bảy sao duy nhất trên thế giới, là một trong số đó.

National Flag of UAE

Burj Al Arab

Palm Jumerah Islands

Even, they have the world

By Dang Nguyen Posted in Asia Tagged