Happy Children’s Day (Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi)

A small gift on Children Day!

Một món quà nhỏ cho ngày Quốc Tế Thiếu Nhi!

Islamic Kids

Buddhist Kids

Listen kids! Wherever you are, whatever religion you follow, all of us are one. We live in one house, the Earth. Let's make it a better place...

Advertisements
By Dang Nguyen Posted in World Tagged

Nice song for kids – Tararumpum

The song I wanna show you is “Ta Ra Rum Pum”. This is a very interesting song with funny cartoon characters. It’ll be loved not only by kids but also by you.

Ca khúc tôi muốn gửi đến các bạn hôm nay là “Ta Ra Rum Pum”. Đây là một ca khúc thú vị dành cho trẻ em với những nhân vật hoạt hình vui nhôn. Không chỉ trẻ em mà ngay cả bạn cũng sẽ thích nó thôi.