Suoi Tien Theme Park – Magical Land in Vietnam

It’s just as colorful as Disneyland, only instead of characters like Donald, Mickey Mouse or Goofy, Suoi Tien has the Dragon, Phoenix, Tortoise and Unicorn.

Fairyland Gate

Hung King Temple

Trung Sisters Square

Great Palaced Lake

Secret Switches Forest

Phoenix Palace

Great Wheel

Golden Unicorn Mountain

Huge Buddha Statue

Long Hoa Thien Bao

Fruits Parade

Tien Dong Beach

You may also like: Dai Nam Park 

Advertisements

Dead Sea (Biển Chết)

The Dead Sea is a salt lake between Palestine and Israel to the west and Jordan to the east. At 420 metres below sea level, its shores are the lowest point on Earth that are on dry land. With 30 percent salinity, it is 8.6 times saltier than the ocean.

The Dead Sea.

Floating on the Dead Sea. It's impossible to sink!

By Dang Nguyen Posted in Asia Tagged

Loch Ness Lake – Scotland

For hundreds of years, a lake in Scotland has been rumored to be the home of a monster! Loch Ness is about 23 miles long. Many people reported seeing a large, long-necked monster in its water, but scientists say there’s nothing there. People have named the Loch Ness monster Nessie.

Đã trăm năm nay, một hồ nước ở Scotland được cho là nơi cư trú của một con quái vậy! Hồ dài khoảng 23 miles. Nhiều người kể lại rằng họ đã thấy một con quái vậy to lớn với cái cổ dài trong làn nước, nhưng các nhà khoa học bảo rằng chẳng có thứ gì dưới hồ cả. Người ta đã đặt tên cho con quái vậy hồ Loch Ness là Nessie.

How beautiful it is!

The silent space of the lake make it mysterious.

It's Nessie

By Dang Nguyen Posted in Europe Tagged

Hanoi 1000 years (Hà Nội ngàn năm tuổi)

Hanoi is the capital of Vietnam. It’ll be 1000 years on 10th October (10/10/1910-10/10/2010). Hope you will come to enjoy it. The Hoan Kiem Lake (The lake of Returned Sword) is the place you can’t miss when go to Hanoi because it’s the soul of this capital.

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Thủ đô sẽ tròn 1000 tuổi vào ngày 10 tháng 10 (10/10/1910-10/10/2010). Hi vọng các bạn sẽ đến và chia vui. Hồ Hoàn Kiếm là một nơi không thể bỏ qua khi bạn đến Hà Nội vì nó chính là linh hồn của thủ đô.