Khalifa Stadium – Qatar

Khalifa International Stadium is also the national one in Qatar. It’s located in Doha, the capital of Qatar. I’m really impressed by this magnificent structure. How great it is!

You might also like: World Cup 2022

Sân vận động quốc tế Khalifa cũng là Sân vận động quốc gia ở Qatar. Sân tọa lạc tại thủ đô Doha. Tôi thật sự ấn tượng về sự hoa mỹ của công trình này. Nó thật tuyệt vời!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements