Wedding on Tết occasion (Đám cưới dịp Tết)

Tết holiday is a good occasion for the lovers to get married. The happiness will be double. The music video below may help you understand more about traditional web in Vietnam.

Tết cũng là dịp tốt cho các đôi trai gái nên duyên chồng vợ. Niềm vui sẽ được nhân đôi.

ao dai is always chosen in wedding day.

Traditional beauty of Vienam is here.

Advertisements

Lion Dance (Múa lân)

Every Tết holiday, I look forward to watching lion dance. It always interests me. I think it can’t be Tết holiday without lion dance.

Mỗi Tết, tôi đều trông đọi để xem múa lân. Nó luôn thu hút tôi. Tôi nghĩ sẽ không thể gọi là Tết nếu thiếu đi múa lân.

The plate of five fruits (Mâm ngũ quả)

There is always a plate filled with five types of fruits sitting on the ancestor’s altar in every Vietnamese home during the New Year. The fruits are colorful and meaningful. They make New Year more lively and sacred. In Asian mythology, the world is made of five basic elements: metal, wood, water, fire and earth. The plate of fruits on the family altar at New Year is one of several ways to represent this concept.The plate in Southern Vietnam usually has custard apple, coconut, papaya, mango and figs with the meaning “Just enough to spend”

Luôn có một mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên trong mọi gia đình Việt Nam vào năm mới. Các loại trái cây có màu sắc và ý nghĩa riêng. Chúng làm cho năm mới thêm sinh động và thiêng liêng. Theo thần thoại châu Á, thế giới được hình thành từ năm yếu tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mâm trái cây trên bàn thờ gia đình vào năm mới là một trong nhiều cách  đại diện cho khái niệm này.Mâm ngũ quả ở miền nam Việt Nam thường có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung với ý nghĩa “Cầu vửa đủ xài”.

Red Envelopes (Bao lì xì)

Red Envelopes or Lucky Money are indispensable things in Tết Holiday.In Vietnam, it’s called lì xì. People believe that it will bring luckiness for the recipient all the year. But don’t forget to wish a few words before receiving them.

Phong bao lì xì là thứ không thể thiếu vào dịp Tết. Người ta tin rằng tiền lì xì sẽ mang lại sự may mắn cho người nhận cả năm. nhưng cũng đừng quên chúc vài lời trước khi nhận tiền lì xì nhé.

Tet Saigon (Tết Sài Gòn)

Welcome to my city – Ho Chi Minh City or Saigon. Musician Xuan Hong used to write that: “The spring in Ho Chi Minh City is the best one in our country”. Now, we check  if  it is exact.

Chào mừng đến với thành phố của tôi – Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là Sài Gòn. Nhạc sĩ Xuân Hồng đã từng viết rằng: “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình”. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem liệu  có đúng không nhé.

City Center

Firework at Phu My Bridge

Ông đồ

Water melons

Fireworks at Nha Rong Harbor